© 2019 by MYS Trade Inc.

Developed by mystrades.com - All Rights Reserved

1885 Drew Road, Unit 5 
Mississauga, Ontario 
L5S 1J5

Phone: (416)-602-1168

Vietnam Phone: 84 0909417532

IMFORMATION

CUSTOMER SERVICE

 Atlantic Lobsters 

Fresh 

Most Ordered 

RGW_Revision3 Transparent.png
IMG-2d077a206b275573b946087256da80db-V.j
IMG-45185cf869b8869040e1b9afff5dee9a-V.j

Welcome to MYS Trade 

MYS Trade. is a trading company in Mississauga, Ontario Canada. We take great pride in being a family owned and operated company. We take pride in being a part of and supporting the Vietnamese community across Canada. Through knowledge, experience, and integrity, MYS Trade has become a leader in providing sourcing and marketing services to buyers and sellers around Canada and Vietnam.

 

We work with a select group of reputable traders and consumers to service their needs – and in doing so, we build trusted relationships that ensure our focus is on remarkable service rather than just volume.

 

Our core values are an important part of our culture at MYS Trade. We strive to live and implement our values daily in every way possible. We want to ensure that our staff, suppliers, international customers and all companies who work with us experience these values in every business transaction they do with us.

MYS Trade hiện là công ty đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại có trụ sở tại Mississauga, Ontario Canada. Chúng tôi tự hào vì đã và đang hỗ trợ cho chính cộng đồng người Việt trên khắp Canada.

 

Bằng kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong việc quảng bá tiếp thị, tìm kiếm nguồn cung ứng cho người mua và bán trên khắp Canada và Việt Nam. Đối tác của chúng tôi là các nhà sản xuất, nhà giao dịch và người tiêu dùng có uy tín nhằm phát triển việc kết nối sản phẩm, dịch vụ giao thương giữa hai quốc gia.

 

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng uy tín từ các mối quan hệ đáng tin cậy thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận doanh nghiệp.

 

Giá trị cốt lõi của MYS Trade là một phần quan trọng trong nhận thức về văn hoá doanh nghiệp tại MYS Trade. Chúng tôi thực hiện và duy trì các giá trị này bằng mọi cách có thể. Chúng tôi muốn tạo ra môi trường đảm bảo rằng nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng trong nước và quốc tế của chúng tôi có những trải nghiệm thực sự tuyệt vời khi thực hiện giao dịch kinh doanh cùng chúng tôi.