Atlantic Lobsters 

Fresh 

Welcome to MYS Trade 

thumbnail (2).png
342a71d3989b4b6fd8b08ec9986b9381.png

Our mission is to put quality and customer value on the highest priority.
Our strength lies in the quality of our work by our relentless striving for the best c
ustomer satisfaction.

Nhim vụ của chúng tôi là đặt chất lượng và giá trị khách hàng lên ưu tiên cao nhất.
Sức mạnh của chúng tôi nằm ở chất lượng công việc bởi sự phấn đấu không ngừng cho những điều tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí quan trọng nhất đối với chúng tôi.

All Natural with no added preservatives

Fast Customer Service

Real High Quality Products

Most Ordered

Fresh

Atlanic Lobsters
 

MYS Trade. is a trading company in Mississauga, Ontario Canada. We take great pride in being a family owned and operated company. We take pride in being a part of and supporting the Vietnamese community across Canada. Through knowledge, experience, and integrity, MYS Trade has become a leader in providing sourcing and marketing services to buyers and sellers around Canada and Vietnam.

 

We work with a select group of reputable traders and consumers to service their needs – and in doing so, we build trusted relationships that ensure our focus is on remarkable service rather than just volume.

 

Our core values are an important part of our culture at MYS Trade. We strive to live and implement our values daily in every way possible. We want to ensure that our staff, suppliers, international customers and all companies who work with us experience these values in every business transaction they do with us.

MYS Trade hiện là công ty đang hoạt động trong lĩnh vực thương mại có trụ sở tại Mississauga, Ontario Canada. Chúng tôi tự hào vì đã và đang hỗ trợ cho chính cộng đồng người Việt trên khắp Canada.

 

Bằng kiến thức và kinh nghiệm hoạt động trong việc quảng bá tiếp thị, tìm kiếm nguồn cung ứng cho người mua và bán trên khắp Canada và Việt Nam. Đối tác của chúng tôi là các nhà sản xuất, nhà giao dịch và người tiêu dùng có uy tín nhằm phát triển việc kết nối sản phẩm, dịch vụ giao thương giữa hai quốc gia.

 

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng uy tín từ các mối quan hệ đáng tin cậy thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận doanh nghiệp.

 

Giá trị cốt lõi của MYS Trade là một phần quan trọng trong nhận thức về văn hoá doanh nghiệp tại MYS Trade. Chúng tôi thực hiện và duy trì các giá trị này bằng mọi cách có thể. Chúng tôi muốn tạo ra môi trường đảm bảo rằng nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng trong nước và quốc tế của chúng tôi có những trải nghiệm thực sự tuyệt vời khi thực hiện giao dịch kinh doanh cùng chúng tôi.

Canada Office 

Vietnam Office