ABOUT US

56673162_2393387200680651_14059144787085

MYS Trade is a proudly run Canadian family business in the field of import and export located in Mississauga, Ontario. Our mission is to put quality, service, and values at the highest priority to satisfy the needs of our employees and customers.

Our strength lies within our quality of work and in always striving for the best. We strive for our customer’s satisfaction. Our export markets are Vietnam and Canada

We look forward to answering any questions. Please contact us

 

MYS Trade hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu ở Mississauga, Ontario. Nhiệm vụ của chúng tôi là đặt chất lượng và giá trị khách hàng lên ưu tiên cao nhất. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở chất lượng công việc bởi sự phấn đấu không ngừng cho những điều tốt nhất. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí quan trọng nhất đối với chúng tôi.

 

Thị trường xuất nhập khẩu của chúng tôi là Việt Nam và Canada. Có bất kỳ mối quan tâm nào về sản phẩm và dịch vụ tại công ty chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.