Canada Natural Real Honey & Ginseng

Natural & Unpasteurized. Canada Natural's Wildflower honey is crafted by a multi-generational beekeeping family in Canada.  Infused with Canada's finest quality Ginseng. Canada natural's honey and ginseng are from Ontario, Canada.

500g 

Place your order today!

Tự nhiên và không chất bảo quản. Mật ong hoa dại tự nhiên được làm ra từ một gia đình nuôi ong nhiều năm ở Canada. Kết hợp với chất lượng tốt nhất của Sâm khô Canada đã cho ra sản phẩm Sâm Mật ong Honey & Ginseng từ Ontario.

500g 

Đặt hàng ngay hôm nay!

Order Information

IMFORMATION

CUSTOMER SERVICE

© 2019 by MYS Trade Inc.

Developed by mystrades.com - All Rights Reserved

1885 Drew Road, Unit 5 
Mississauga, Ontario 
L5S 1J5

Phone: (416)-602-1168

Phone: (416)-602-1168

Vietnam Phone: 84 0909417532