Canada Natural Real Honey & Ginseng

Natural & Unpasteurized. Canada Natural's Wildflower honey is crafted by a multi-generational beekeeping family in Canada.  Infused with Canada's finest quality Ginseng. Canada natural's honey and ginseng are from Ontario, Canada.

500g 

Place your order today!

Tự nhiên và không chất bảo quản. Mật ong hoa dại tự nhiên được làm ra từ một gia đình nuôi ong nhiều năm ở Canada. Kết hợp với chất lượng tốt nhất của Sâm khô Canada đã cho ra sản phẩm Sâm Mật ong Honey & Ginseng từ Ontario.

500g 

Đặt hàng ngay hôm nay!

Order Information

Thanks for your order!