Fresh Atlantic Lobster

Fresh Lobsters picked right from the sea.  Regarded as the King of the sea, it is a true pleasure and a delicious delicacy to eat. The lobsters are from the Atlantic Ocean off of Nova Scotia

 

Sizes range from 1Kg to 5kg. 

 

Place your order today!

 

Tôm hùm tươi Đại Tây Dương được lấy trực tiếp từ nguồn biển trong lành tại Canada. Tôm hùm tại đây được xem như vua của vùng biển rộng lớn. Nó sẽ là một món ngon thật sự khi ta thưởng thức. Những con tôm hùm từ Nova Scotia

Đặt hàng ngay hôm nay!

 

 

Order Information

Thanks for your order!