Royal Glacier Icewine

Niagara On The Lake

Icewine - one of the world’s most luscious and celebrated wines - is one of the most difficult and challenging. The extreme weather for harvest, the brutal force required for juice extraction and the rigors of fermentation are in complete contrast to the soft, luscious, intense, soothing feel the wine evokes on you once on the palate. The long, extensive finish of Icewine is simply heavenly. One would have to wonder what originally inspired a man to press frozen grapes for wine.

 

Place your order today!

Icewine- là một trong những loại rượu vang ngon nhát và nổi tiếng nhất thế giới, là một trong những thử thách khó khăn và thách thức nhất cho người làm ra nó. Thời tiết thu hoạch khắc nghiệt, nhân lực cần thiết và sự khó khăn của quá trình lên men hoàn toàn trái ngược với cảm giác mềm mại, thơm ngon, mãnh liệt mà rượu vang đem lại trên miệng người uống, cảm giác như trên thiên đường mà Icewine đem lại sau thời gian thưởng thức lâu dài. Mọi người sẽ tự hỏi rằng những gì đã truyền cảm hứng cho người đàn ông ép nên loại rượu nho này.

Đặt hàng ngay hôm nay!

.

Order Information

IMFORMATION

CUSTOMER SERVICE

© 2019 by MYS Trade Inc.

Developed by mystrades.com - All Rights Reserved

1885 Drew Road, Unit 5 
Mississauga, Ontario 
L5S 1J5

Phone: (416)-602-1168

Phone: (416)-602-1168

Vietnam Phone: 84 0909417532